Τα μέλη της αποστολής και ο εξοπλισμός φορτώθηκαν στο κατάστρωμα του πυρηνοκίνητου σκάφους «Yamal» και πραγματοποιήθηκε περιβαλλοντικος καθαρισμός του παγετώνα στον οποίο ο ήταν εγκατεστημένος ο σταθμός.

Η απόφαση για την εκκένωση του SP-40 ελήφθη αφού ο παγετώνας στον οποίο εδραζόταν ο σταθμός διασπάστηκε σε 6 τμήματα.
Η αποστολή του πολικού σταθμού, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 ολοκληρώθηκε πρόωρα κατά τρεις μήνες. Ο σταθμός παρασύρθηκε στον Αρκτικό Ωκεανό για περισσότερα από 1640 χιλιόμετρα.