0Στα περίχωρα του Christchurch της Νέας Ζηλανδίας ανυψώθηκαν στον αέρα 30 μπαλόνια γεμισμένα με ήλιο. Αυτά τα μπαλόνια επέτρεψαν σε 50 συμμετέχοντες στο πείραμα να συνδεθούν με επιτυχία στο Internet και να λάβουν αναμεταδιδόμενο από τα αερόστατα σήμα από την άλλη άκρη της χώρας.

Οι εκπρόσωποι της Google θεωρούν ότι η νέα τεχνολογία θα συμβάλει στη γρήγορη αποκατάσταση της σύνδεσης σε περιοχές που έχουν υποστεί μεγάλες φυσικές καταστροφές.