Σε αυτό το πλαίσιο, στη Ρωσία θα πρέπει επίσης να αναθεωρηθούν οι τιμές του φυσικού αερίου.