Μιλάμε για ένα μοντέλο του διαστημοπλοίου που θα πραγματοποιήσει πτήση το 2018.

Ο Ποπόβκιν τόνισε ότι σήμερα στοχεύουν να συνδυαστούν οι ικανότητες του ανθρώπου με τις ανάγκες της επιστήμης, και για την επίτευξη του στόχου αυτού η Roscosmos πραγματοποιεί ενεργή ανάπτυξη προγραμμάτων, από κοινού με την Ακαδημία Επιστημών της Ρωσικής Ομοσπονδίας.