Η αντιπροσωπεία της κυβέρνησης της κυβέρνησης θα παρουσιάσει στους συμμετέχοντες στο φόρουμ προγράμματα για την ενθάρρυνση της οικονομίας και τη δημιουργία καινοτομικής υποδομής στην πόλη. Επίσης, η Μόσχα θα προσκαλέσει τους δημάρχους των πόλεων του κόσμου στο Γ΄ Αστικό Φόρουμ Μόσχας, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 με 6 Δεκεμβρίου του 2013.

Το Γ΄ Αστικό Φόρουμ Μόσχας πραγματοποιείται ετήσια από το 2011 και το βασικό του καθήκον είναι η συζήτηση σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων των ζωτικών προβλημάτων των πόλεων και των παγκόσμιων αστικών τάσεων.