Η απαίτηση της αντιπολίτευσης συνδέεται με τις πρόσφατες έρευνες στα δημόσια ιδρύματα και τις συλλήψεις με την υποψία για συνέργεια σε παράνομη δραστηριότητα μερικών διάσημων πολιτικών, μελών του κυβερνώντος Δημοκρατικού Κόμματος Πολιτών.