Την παραμονή, η τσεχική αστυνομία συνέλαβε, με την υποψία της συμμετοχής σε παράνομη δραστηριότητα, αρκετούς εξέχοντες πολιτικούς, μέλη του κυβερνώντος Δημοκρατικού Κόμματος των Πολιτών.

Τα ΜΜΕ, με τη σειρά τους, μεταδίδουν ότι η επιχείρηση της τσεχικής αστυνομίας κατά της διαφθοράς προετοιμαζόταν κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων και σ΄αυτή συμμετείχαν 400 άνθρωποι.