Σύμφωνα με εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων το έργο θα απαιτήσει 40 δις δολάρια και τουλάχιστον 11 χρόνια. Είναι απαραίτητο να εκσκαφούν περίπου 200 χιλιόμετρα. Το κανάλι της Νικαράγουας θα είναι βαθύτερο, πλατύτερο και μακρύτερο από τη διώρυγα του Παναμά, και θα επιτρέπει τη διέλευση πλοίων διπλασίου εκτοπίσματος.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιλεγεί το σημείο διάνοιξης του καναλιού και δεν έχει αξιολογηθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος του έργου.