Οι ειδικοί σημειώνουν ότι οι οικονομίες των χωρών BRICS «ωριμάζουν» και γι΄αυτές πλησιάζει η στιγμή της αλήθειας, κατά την οποία από «αναπτυσσόμενες» θα μετατραπούν σε «αναπτυγμένες».

Οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης στη Ρωσία φέτος θα είναι υψηλότεροι από τον παγκόσμιο μέσο όρο, προβλέπει η Παγκόσμια Τράπεζα (2,3% έναντι 2,2%). Κατά τα επόμενα δύο χρόνια, η αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ) της Ρωσίας αναμένεται να είναι ακόμη πιο ταχεία. Ωστόσο, καλή δυναμική στο άμεσο μέλλον θα δείξουν και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες, κυρίως από την ομάδα BRICS. Αυτή η ένωση, κατά την άποψη εμπειρογνωμόνων, από το 2008 «ανασύρει» την παγκόσμια οικονομία. Ενώ τέτοια αναπτυσσόμενα, όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και οι χώρες της ΕΕ ουσιαστικά δεν έχουν τίποτα για να καυχηθούν. Το αμερικανικό ΑΕΠ φέτος θα είναι λίγο χαμηλότερο από το παγκόσμιο. Η Ιαπωνία θα έχει προσαύξηση όχι πάνω από το 1,5%. Ενώ στην ευρωζώνη η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει πτώση κατά περισσότερο από 0,5%.

Ωστόσο, και τα κράτη της ομάδας BRICS έχουν αρκετά προβλήματα. Σε απόσταση «αναπνοής» τα ακολουθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες του «νέου κύματος» - η Ινδονησία και το Βιετνάμ. Αρκετά καλές προοπτικές, σύμφωνα με τον καθηγητή της Ανώτατης Σχολής Οικονομίας Αλεξάντρ Αμπράμοφ, έχουν και τα κράτη της Αφρικής. Όμως, όπως επισημαίνει ο Αμπράμοφ, σήμερα οι χώρες BRICS έχουν πλεονεκτήματα έναντι τόσο των αναπτυγμένων, όσο και των άλλων αναπτυσσόμενων χώρων:

- Αυτά τα πλεονεκτήματα είναι, πρώτ΄ απ΄όλα, η ύπαρξη σταθερής οικονομικής κατάστασης στις περισσότερες χώρες της BRICS. Διαθέτουν σημαντικούς οικονομικούς πόρους, που είχαν συσσωρευθεί από τις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Αυτοί είναι η καλή βάση πρώτων υλών και η ύπαρξη φθηνών εργατικών πόρων. Νομίζω ότι οι χώρες της BRICS, αναμφίβολα, θα αναπτύσσονται ταχύτερα από τις αναπτυγμένες χώρες και θα στηρίζουν τους ρυθμούς ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας.

Οι εμπειρογνώμονες της Παγκόσμιας Τράπεζας υπογραμμίζουν ότι για την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη οι αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας BRICS, πρέπει να ψάξουν για νέα κίνητρα. Συγκεκριμένα, - να επενδύουν δραστήρια στην υποδομή. Τα σημερινά πρότυπα ανάπτυξης των κινητήριων δυνάμεων της οικονομίας της εποχής μας σιγά-σιγά εξαντλούνται, λένε πολλοί εμπειρογνώμονες. Οι οικονομίες της Κίνας, της Ινδίας και της Ρωσίας είναι προσανατολισμένες στις εξαγωγές, κυρίως, στις χώρες της Ευρώπης και τις ΗΠΑ. Όμως η φερέγγυα ζήτηση στη Γηραιά Ήπειρο και την Αμερική μειώνεται, συνεπώς, και οι εξαγωγικές ροές δεν νομίζουμε ότι θα αυξηθούν.

Το βασικό σημείο προσπαθειών για τα κράτη της BRICS, κατά την άποψη πολλών εμπειρογνωμόνων, - είναι η ενθάρρυνση της εσωτερικής ζήτησης μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας, της αύξησης των μισών και της ισοστάθμισης των εισοδημάτων.