Απάντηση. Κατά τη γνώμη μου - και την συμμερίζονται οι εταίροι μας – η ομάδα των «οκτώ» είναι πολύ βιώσιμη. Οι συζητήσεις, που διεξάγονται στο πλαίσιο των «οκτώ» διακρίνονται για το βάθος και την εμπιστευτικότητά τους, γεγονός που επιτρέπει να λύνονται εποικοδομητικά πολλά, ακόμα και τα πιο ευαίσθητα πολιτικά προβλήματα. Έτσι, στο Λοχ Έρνε σχεδιάζουμε να συνομιλήσουμε για την κατάσταση στη Συρία, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, το Αφγανιστάν, κλπ. Αναμένουμε ότι τα αποτελέσματα αυτής της συζήτησης θα είναι χρήσιμα.

Μια άλλη χαρακτηριστική ιδιομορφία της ομάδας των «οκτώ» είναι ότι παραδοσιακά δίνει μεγάλη προσοχή στην προσφορά στη διεθνή ανάπτυξη, και πρώτ’ απ’ όλα στην Αφρική και παρέχει βοήθεια στις υπανάπτυκτες χώρες

Όσον αφορά τον διαχωρισμό των θεμάτων σε οικονομικά και πολιτικά ανάμεσα στην ομάδα των «είκοσι» και την ομάδα των «οκτώ», θεωρώ ότι ο διαχωρισμός μεταξύ τους σε πολιτικά και οικονομικά θέματα δεν θα ήταν ευπρεπής. Θα προσπαθήσουμε να το αποδείξουμε αυτό το 2014, όταν θα φιλοξενούμε στη χώρα μας, στο Σότσι τη Σύνοδο Κορυφής της ομάδας των G8.

Ερώτηση. Η αύξηση της διαφάνειας της παγκόσμιας οικονομίας και η άρνηση της ενεργού χρήσης των υπεράκτιων ζωνών είχε κηρυχθεί από τη Μεγάλη Βρετανία ως μια από τις προτεραιότητες της προεδρίας της στην ομάδα των «οκτώ». Τι εργαλεία απαλλαγής της παγκόσμιας οικονομίας από τις υπεράκτιες επιχειρήσεις θα προτείνει η Ρωσία;

Απάντηση. Το «ξεκλείδωμα» της υπεράκτιας επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι σημαντικός όρος εξάλειψης των διαρθρωτικών ανισορροπιών της παγκόσμιας οικονομίας. Δεν είναι μυστικό ότι ακριβώς στις υπεράκτιες ζώνες συσσωρεύονται τεράστια χρηματικά ποσά του κερδοσκοπικού και κάποτε και ανοιχτά ποινικού κεφαλαίου. Ως ένα από τα μέτρα απαλλαγής από τις υπεράκτιες επιχειρήσεις η Ρωσία προτείνει την σύναψη συμβάσεων με τις υπεράκτιες δικαιοδοσίες. Αυτά τα έγγραφα θα πρέπει να αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των «γκρι» σχημάτων ελαχιστοποίησης των φόρων, και στην ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών.

Ερώτηση. Ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν κατά το επικείμενο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη είναι το αν μπορεί το κοινωνικό κράτος πρόνοιας να είναι οικονομικά ανταγωνίσιμο στο σύγχρονο κόσμο. Πως σας φαίνεται έχει άραγε μέλλον το ευρωπαϊκό μοντέλο του κοινωνικού κράτους πρόνοιας;

Απάντηση. Κατά τη γνώμη μου, τέτοια τοποθέτηση του ζητήματος δεν είναι ευπρεπής. Μήπως είναι δυνατή η σύνδεση του ζητήματος της οικονομικής αποτελεσματικότητας του κράτους με την απόρριψη όλων των κοινωνικών δεσμεύσεων που είχε αναλάβει; Πραγματικά η φροντίδα για τον λαό σου και η κοινωνική προστασία του είναι μια από τις πιο σημαντικές λειτουργίες του κράτους και η πιθανή απόρριψή της θα θέσει υπό απειλή την ίδια την ύπαρξη του θεσμού του κράτους όπως είναι.

Αλλού είναι το πρόβλημα και η κρίση σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες το έδειξε χειροπιαστά αυτό. Δεν είναι η κοινωνική πολιτική, αλλά η ζωή πέρα από τα μέσα που διαθέτουμε, η απώλεια του ελέγχου της γενικής κατάστασης της οικονομίας και οι διαρθρωτικές ανισορροπίες – να, τι προκαλεί τις συνέπειες, με τις οποίες βρέθηκε αντιμέτωπη η Ευρώπη σήμερα. Εκτός απ’ αυτά, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες το να μην εργάζεσαι έχει γίνει πολύ πιο κερδοφόρο απ’ ό,τι να εργάζεσαι. Πραγματικά, δεν είναι μυστικό ότι πολλοί πολίτες από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες έρχονται στην Ευρώπη ειδικά για να «καθίσουν» στο κοινωνικό επίδομα.

Εμείς στη Ρωσία, έχουμε κάνει την επιλογή μας πολύ καιρό πριν. Δεν θα απορρίψουμε τις κοινωνικές υποχρεώσεις που είχαμε αναλάβει. Μεγάλα κρατικά κονδύλια χρησιμοποιούνται για την αύξηση της απασχόλησης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την εφαρμογή των προγραμμάτων απασχόλησης. Μάλιστα, οι πραγματικοί μισθοί αυξάνονται συνεχώς, ενώ το επίπεδο ανεργίας στη Ρωσία μέσα στους πρώτους τέσσερις μήνες του 2013 παρέμεινε σχετικά χαμηλό - 5,7%.

Όσον αφορά την Ευρώπη, βλέπουμε ότι οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες κάνουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των οικονομιών τους. Ταυτόχρονα η προσέγγιση για την δημοσιονομική πειθαρχία γίνεται πιο ευέλικτη. Τις δεσμεύσεις τους τις κατοχύρωσαν στη Στρατηγική της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ μέχρι το 2020. Έτσι, λοιπόν, είναι πρόωρα ακόμα να «θαύουμε» το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο.