«Προσωπικά είμαι πεπεισμένος ότι δεν έκανα τίποτα το ανέντιμο και ότι ούτε οι συνάδελφοί μου δεν έκαναν τίποτα το ανέντιμο. Έτσι, δεν βλέπω κανένα λόγο για να εξετάσω το ζήτημα της παραίτησής μου και της παραίτησης της κυβέρνησης», - δήλωσε ο Νέτσας.