«Πρόκειται για τεράστια αγορά, η οποία απλώς χρειάζεται προώθηση. Θα ήταν θαυμάσιο, αν το 40% των εργασιών μας έβγαινε έξω από τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών», - δήλωσε ο Σίβλι.

Ήδη δυο αμερικανικές Πολιτείες έχουν νομιμοποιήσει τη «ψυχαγωγική» χρήση αυτής της ναρκωτικής ουσίας και άλλες 18 – τη φαρμακευτική.