Πάνω από το μέρος του περιστατικού υψώνεται στήλη καπνού. Άρχισε η απομάκρυνση των εργατών.

Η επιχείρηση παράγει καύσιμα αέρια – αιθυλένιο και προπυλένιο.