Σύμφωνα με τα στοιχεία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έχουν συλληφθεί μια σειρά δημόσιοι υπάλληλοι και πολιτικοί, συμπεριλαμβανομένης της επικεφαλής του Γραφείου του πρωθυπουργού Πέτερ Νέτσας – Γιάνα Ναγκιόβα.

Η επιχείρηση διεξάγεται σε κατάσταση μυστικότητας. Επιβεβαιώσεις και σχόλια από μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών και της κυβέρνησης προς το παρόν δεν έχουν γίνει.