Από την αρχή της ομιλίας του ο Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι η γραμμή για την αύξηση του ποσοστού των δαπανών για την παιδεία, την επιστήμη, την υποδομή, τον κοινωνικό τομέα και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας παραμένει σε ισχύ. Όμως όχι απλώς να αυξάνονται οι δαπάνες, αλλά να συναρτάται η αύξηση τους με την οικονομική ανάπτυξη και τα δημοσιονομικά έσοδα.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή να γίνει ξανά ανάλυση των κρατικών προγραμμάτων λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων πόρων. Π.χ., ο Πρόεδρος δεν απέκλεισε ότι η υλοποίηση του κρατικού προγράμματος εξοπλισμών ύψους 20 τρισεκ. ρουβλιών μπορεί να τροποποιηθεί από άποψη χρονοδιαγράμματος. Το πράγμα που δεν σηκώνει αναβολές είναι η μεταρρύθμιση του συστήματος συνταξιοδότησης. Όλες οι απαραίτητες αποφάσεις πρέπει να υιοθετηθούν κατά τη διάρκεια αυτού του έτους, υπογράμμισε ο Πούτιν. Η συνταξιοδοτική φόρμουλα πρέπει να συναρτά το μέγεθος της σύνταξης ενός ατόμου με τα έτη εργασίας και το μισθό, ενώ το κεφαλαιοποιητικό μέρος – να διατηρηθεί, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

- Δώσαμε στους πολίτες το δικαίωμα στη διάρκεια του τρέχοντος έτους να αποφασίσουν οι ίδιοι, που θα διοχετεύουν το 4% των εισφορών ασφάλισής τους – στο αναδιανεμητικό ή το κεφαλαιοποιητικό τμήμα του συστήματος συνταξιοδότησης. Θα ήταν, φυσικά, άδικο, να στερηθούν αυτού του δικαιώματος τα άτομα, τα οποία στο μέλλον θα ενταχθούν στο σύστημα των κοινωνικών ασφαλίσεων. Πιστεύω ότι αυτό το δικαίωμα πρέπει να υπάρχει.

Στο σύστημα συνταξιοδότησης εναποθέτονται ιδιαίτερες ελπίδες. Ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης αυτό το σύστημα όχι μόνο πρέπει να πάψει να είναι βάρος για τον προϋπολογισμό, αλλά και να αρχίσει να παρέχει στην οικονομία μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Γι΄αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιούνται οι συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις και οι πόροι του Ταμείου Εθνικής Ευημερίας, αλλά με την υποχρεωτική τήρηση του όρου της επιστροφής και υπό αυστηρό έλεγχο. Αυτές οι επενδύσεις μπορεί να ανέρχονται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ρούβλια, υπογράμμισε ο πρόεδρος.

- Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους επιπρόσθετους μηχανισμούς ενθάρρυνσης της οικονομικής ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων και μέσω της ανάπτυξης της υποδομής. Εννοείται η χρησιμοποίηση για τη χρηματοδότηση υποδομικών προγραμμάτων ενός μέρους των χρηματικών πόρων του Ταμείου Εθνικής Ευημερίας και των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων.

Όσον αφορά τη φορολογική πολιτική, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι οι εισφορές που γίνονται στις κοινωνικές ασφαλίσεις, μεταξύ άλλων και για τη διαμόρφωση των συντάξεων, δεν πρέπει να αυξηθούν.

- Πρέπει να διατηρήσουμε το βασικό συντελεστή των ασφαλίστρων για τις επιχειρήσεις στο σημερινό επίπεδο. Δεν επιτρέπεται η επίλυση των προβλημάτων του συνταξιοδοτικού συστήματος μέσω της καταστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της οικονομικής ανάπτυξης.

Από την άλλη ο Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι τα είδη πολυτέλειας θα επιβαρύνονται με αυξημένους φόρους και η μεταφορά των κερδών στις υπεράκτιες ζώνες θα περιοριστεί. Όμως για όσους είναι πρόθυμοι να επενδύσουν στην επιχείρηση τα κέρδη που έκαναν στη Ρωσία, προβλέπονται μηχανισμοί, οι οποίοι πρέπει να συμβάλουν στην επιχειρηματική δραστηριότητα.