Κατεβάστε ηχητικό αρχείο - Download

Αυτό είναι το κύριο αποτέλεσμα του ιδρυτικού Συνεδρίου στη Μόσχα αυτής της επίσημης πλέον κοινωνικής οργάνωσης, στο οποίο συμμετείχαν πάνω από μιάμιση χιλιάδα οπαδοί του αρχηγού του κράτους.

Το Πανρωσικό Λαϊκό Μέτωπο, που έκανε την εμφάνισή του πριν δύο χρόνια με πρωτοβουλία του Πούτιν σαν άτυπη ένωση των ομοϊδεατών του, απέκτησε καθεστώς κοινωνικού κινήματος. Από την αρχή το Μέτωπο δήλωσε τον υπερκομματικό χαρακτήρα των δραστηριοτήτων του. Το κύριο κριτήριο συμμετοχής σ΄ αυτό είναι η αποδοχή της κοινωνικο-οικονομικής και πολιτικής γραμμής, που εφαρμόζει ο αρχηγός του κράτους.

Ουσιαστικά, το Πανρωσικό Λαϊκό Μέτωπο έγινε πλατφόρμα για τις κοινωνικές πρωτοβουλίες, το μηχανισμό άμεσης επαφής του Προέδρου με τους Ρώσους πολίτες και την υιοθέτηση των πιο αναμενόμενων από τη χώρα αποφάσεων. Μέσα σ΄αυτή την περίοδο τα μέλη της οργάνωσης έχουν προωθήσει μια ολόκληρη σειρά προτάσεων, μεταξύ άλλων και για τον περιορισμό της πολυτέλειας των δημοσίων υπαλλήλων, τη δημιουργία ενός ενιαίου διδακτικού βιβλίου της ιστορίας και την επαναφορά του τίτλου του «Ήρωα της εργασίας». Μιλώντας στο συνέδριο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε:

- Το Ενωμένο Λαϊκό Μέτωπο πρέπει να εξελιχθεί σε ευρύ κοινωνικό κίνημα, ώστε όλοι οι πολίτες της χώρας να έχουν τη δυνατότητα να θέτουν τα δικά τους, λαϊκά ζητήματα, να επιδιώκουν την επίλυσή τους, να μετακινούν από τις περιοχές τους τα θέματα, τα οποία ορισμένες φορές βυθίζονται στο γραφειοκρατικό βάλτο. Να υποβάλλουν απευθείας τις προτάσεις τους, οι οποίες μετά θα γίνουν νόμοι και κρατικές αποφάσεις. Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στο λαό να επιδρά στις κοινωνικές διαδικασίες, να προτείνει νέους ανθρώπους, να συμμετέχουν στις εκλογές. Όμως το κυριότερο είναι αυτό το έργο να είναι ζωντανό και να συνδέεται άμεσα με τα συμφέροντα του λαού.

Πρέπει να σημειωθεί ότι παρά την πλατιά διαδεδομένη γνώμη, το νέο κίνημα δεν θα ανταγωνίζεται το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα – της «Ενωμένης Ρωσίας». Το πιθανότερο είναι ότι θα γίνουν εταίροι. Ο στόχος του Μετώπου είναι πιο σφαιρικός – να αναπτύξει άμεσο διάλογο μεταξύ της κοινωνίας και της εξουσίας σε όλα τα επίπεδα, υπογράμμισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν:

- Πολύ θα ήθελα, ώστε ο λαός να έχει τη δυνατότητα να απαιτεί και από τον Πρόεδρο του κράτους, και από τον επικεφαλής και του μικρότερου κατοικημένου σημείου την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Είναι δικαίωμα του λαού να απαιτεί και να πετυχαίνει καλύτερες δυνατότητες για τη ζωή, τη δημιουργική δραστηριότητα, τη δουλειά, καθώς και ελευθερία για την αυτοπραγμάτωση, διότι η επιτυχία της Ρωσίας διαμορφώνεται από την επιτυχία του καθενός μας.

Στο συνέδριο εγκρίθηκε το καταστατικό του κινήματος, η σύνθεση των ηγετικών και ελεγκτικών οργάνων. Εκτός αυτού, επιλύθηκε το ζήτημα της ένταξης μελών στο κίνημα. Ενώ στο παρελθόν στο Μέτωπο προσχωρούσαν σαν ομάδες, τώρα πλέον αυτό αποτελεί προσωπικό ζήτημα. Οι αντιπρόσωποι του Συνεδρίου εξέδωσαν απόφαση να ιδρυθούν τμήματα του Λαϊκού Μετώπου σε όλες τις περιοχές της χώρας και ενέκριναν το μανιφέστο του. Σ΄ αυτό το έγγραφο διακηρύσσονται τα καθήκοντα και οι σκοποί του κινήματος στα συμφραζόμενα της ολόπλευρης ανάπτυξης της Ρωσίας.