Η Ροσνέφτ θα συνεργάζεται με τον εταίρο της στη Νορβηγία – την κρατική εταιρεία Statoil. Η Λουκόϊλ στα δικά της τμήματα θα συνεργάζεται με την βρετανική Centrica, τη νορβηγική Energy North, τη σουηδική Lundin Petroleum και την ιταλική Edison.

Η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στις συμφωνημένες περιοχές θα αρχίσει μέσα σε 10-15 χρόνια.