Τέτοια φόρουμ παραδοσιακά διοργανώνονται στις χώρες που προεδρεύουν στην ομάδα G20.

Το φόρουμ θέτει σαν σκοπό του τη διεξαγωγή «αποδοτικού διαλόγου της Κοινωνίας των Πολιτών, των πολιτικών και των προσώπων που παίρνουν αποφάσεις πάνω στη βάση των προτεραιοτήτων, διατυπωμένων στην επίσημη ημερήσια διάταξη της ρωσικής προεδρίας».

Σύμφωνα με τις συστάσεις του Civil G20, μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις στο τελικό ανακοινωθέν των ηγετών της G20.