Η πρόταση της Ευρωπαϊκής επιτροπής επιτρέπει την καταγραφή των πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ των κρατών της Ε.Ε. σε κατηγορίες όπως μερίσματα, κέρδη, όλες οι μορφές οικονομικών εισοδημάτων και τα ποσά των τραπεζικών λογαριασμών, δημιουργώντας έτσι το πιο εκτεταμένο στον κόσμο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για την φοροδιαφεύγουσα ύλη.