0Όλα όσα κατασκευαστούν για την Expo 2020, θα λειτουργούν στη συνέχεια για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Αικατερινμπούργκ.