«Θα ήθελα να επιτευχθεί, ώστε οι πολύτιμες πληροφορίες, και αν θα μεταδίδονται μέσω του Διαδικτύου, αυτό να γίνεται μόνο με κρυπτογραφημένη μορφή», - είπε ο βουλευτής.

Η πρόταση του Κοστουνόφ σχετίζεται με το γεγονός ότι, όπως έχει γνωστοποιηθεί, οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ είχαν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία, τα οποία περνούσαν μέσω των διακομιστών των μεγαλύτερων διαδικτυακών εταιριών.