Το δικαίωμα για την κληρονομιά πέρασε στην ετεροθαλής αδελφή του. Το ακριβές ποσό της ιδιοκτησίας δεν είναι γνωστό, όμως αναφέρεται ότι την Τρίτη τέθηκε σε πώληση το διαμέρισμα που άνηκε στη γυναίκα, το οποίο εκτιμάται στο ποσό των 3700000 κορωνών ($642000).