Γίνεται λόγος, συγκεκριμένα, για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο δημοσιονομικής σταθερότητας και τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, όπου η Γερμανία κατέχει τη θέση του βασικού χρηματοδότη.

Η Γερμανική Κεντρική Τράπεζα έχει ταχθεί κατά του προγράμματος των άνευ ορίων αγορών κρατικών ομολόγων των προβληματικών χωρών της Ευρωζώνης σε περίπτωση ανάγκης, επιμένοντας πως μόνο η κυβέρνηση στο Βερολίνο μπορεί να αποφασίζει πως θα χρησιμοποιεί τα χρήματα των γερμανών φορολογούμενων.

Νωρίτερα δικαστήριο χαμηλότερης κατηγορίας έκρινε πως το σχέδιο σωτηρίας του Ευρώ είναι συμβατό με το γερμανικό Σύνταγμα.