Το «Ρωσικό κόμμα», όπως είπε, είναι κόμμα της ρωσικής εθνικής μειονότητας και τώρα έχει στις γραμμές του πάνω από 1.000 μέλη. Το κόμμα θα αγωνίζεται για την ευρωασιατική ολοκλήρωση για τη Σερβία ως εναλλακτική λύση της ένταξής στην ΕΕ.

Το «Ρωσικό κόμμα» μέσα σε ένα μη πλήρες έτος έγινε ήδη το δεύτερο κόμμα της ρωσικής εθνικής μειονότητας, που ιδρύθηκε στη Σερβία. Τον Αύγουστο του 2012, το σερβικό Υπουργείο Δικαιοσύνης κατέγραψε το
Κόμμα των Ρώσων της Σερβίας».