Κατεβάστε ηχητικό αρχείο - Download

- 22 χώρες αγνοούν την επικύρωση του πρόσθετου πρωτοκόλλου της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Αυτό μπορεί να δείχνει όχι μόνο τις πυρηνικές τους φιλοδοξίες, αλλά και ότι ήδη εκτελούνται εργασίες για την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου. Ποιες είναι αυτές οι χώρες ;

- Το πρόσθετο πρωτόκολλο έχει αποκλειστικά εθελοντικό χαρακτήρα και κάθε κράτος έχει δικαίωμα να αποφασίσει μόνο του, αν θα το υπογράψει ή όχι. Δεν πρόκειται για δέσμευση, αλλά για την εθελοντική αποδοχή ορισμένων απαιτήσεων.

Το πρόσθετο πρωτόκολλο δεν εφαρμόζεται όχι μόνο στο Ιράν και τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, αλλά και σε τέτοιες χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, η Αργεντινή, η Βραζιλία και το Κατάρ. Όμως σε όλα αυτά τα κράτη η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει μη δηλωμένη πυρηνική δραστηριότητα. Αυτό είναι πράγμα θεμελιώδους σημασίας.

Όσον αφορά το Ιράν, η Ρωσική Ομοσπονδία θεωρεί ως δεδομένο ότι η δήλωση του ηγέτη αυτής της χώρας ότι δεν έχουν σχέδια δημιουργίας πυρηνικού όπλου, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Ωστόσο προς το Ιράν υπάρχουν μια σειρά ερωτήματα, για τα οποία η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας επιδιώκει να λάβει απάντηση. Εμείς υποστηρίζουμε αυτή την επιδίωξη της ΔΥΑΕ. Το Ιράν πρέπει να απαντήσει στις ερωτήσεις, που προκαλούν στη διεθνή κοινότητα ορισμένη απορία. Νομίζω ότι σ΄αυτό το δρόμο έχουμε να εκτελέσουμε μεγάλο όγκο δουλειάς, όμως η διαδικασία προχωρεί, μάλιστα προς θετική κατεύθυνση.

- Όταν λαμβάνει χώρα διάδοση των πυρηνικών όπλων, ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες;

- Ήδη και πριν 45 χρόνια ήταν σαφές ότι η διάδοση των πυρηνικών όπλων μπορεί να θέσει όλο τον κόσμο στο χείλος της ύπαρξης.

Πρώτον, αυξάνεται το ρίσκο της χρήσης πυρηνικού όπλου. Δεύτερον, κανένα κράτος σε τέτοιες συνθήκες δεν θα μπορεί να νιώθει ασφαλές. Κολοσσιαία χρηματικά ποσά θα επενδύονται στο πρόγραμμα δημιουργίας μέσων αποτροπής, πράγμα το οποίο με τον πιο άμεσο τρόπο θα επηρεάζει την ευημερία των πολιτών. Για να μην αναφερθώ και στο ότι, αν χρησιμοποιηθεί πυρηνικό όπλο, οι συνέπειες θα είναι ολέθριες.

Ο βασικός εγγυητής της μη διάδοσης είναι η Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και το διαμορφωμένο υπό την αιγίδα της σύστημα ελέγχου της τήρησης από μέρους των κρατών των δεσμεύσεών τους.

Υπάρχει το παράδειγμα της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας, το οποίο επέδειξε ότι η χώρα αυτή μπορεί να χαίρει όλων των προνομίων που δικαιούνται τα μέλη της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων στον τομέα της ανάπτυξης ειρηνικού πυρηνικού προγράμματος και μετά να αποχωρήσει από τη Συνθήκη και να διοχετεύσει το συγκεντρωμένο υλικό σε στρατιωτικούς σκοπούς.

Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Νομίζω ότι αυτό είναι ακριβώς εκείνο το αδύνατο σημείο, το οποίο χρειάζεται αυξημένη προσοχή από μέρους των κρατών της πυρηνικής «πεντάδας» και όλων των υπόλοιπων κρατών-μελών της Συνθήκης για τη μη διάδοση. Πρέπει να ληφθούν τέτοια μέτρα, τα οποία θα έκαναν αδύνατη την απόσυρση ενός κράτους από τη Συνθήκη και θα επέδειχναν σαφώς ότι η διεθνής κοινότητα δεν είναι διατεθειμένη να επιτρέψει επανάληψη του προηγούμενου της Βόρειας Κορέας.