Ο Πούτιν σημείωσε ότι οι στόχοι της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας είναι στρατηγικής φύσεως και αφορούν κυρίως τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της χώρας, τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας, την ενίσχυση της θέσης των ρωσικών επιχειρήσεων στις παγκόσμιες αγορές, την ανάπτυξη της πολιτιστικής και ανθρωπιστικής παρουσίας της Ρωσίας στο εξωτερικό.