Από τη 10η Ιουνίου, όλοι οι κάτοχοι δελτίων για τις τελετές έναρξης και λήξης της Πανεπιστημιάδας μπορούν να τα ανταλλάσσουν με εισιτήρια στα σημεία πώλησης εισιτηρίων του φορέα «KASSIR.RU». Οι θέσεις στις τελετές ορίζονται από ένα ειδικό πρόγραμμα. Τόσο ο κάτοχος του κουπονιού όσο και ο ταμίας δεν μπορούν να παρέμβουν στην κατανομή των θέσεων.