Κατά την καταχώρηση λογαριασμού στο Instagram, τα παιδιά ορισμένες φορές δεν δίνουν προσοχή στο ότι στην υπηρεσία είναι προεπιλεγμένη η λειτουργία του γεωγραφικού εντοπισμού, παρά το γεγονός ότι υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίησής της. Παρομοίως από προεπιλογή στο Instagram είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία δημοσιοποίησης, δηλαδή της ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις καταχωρημένες φωτογραφίες και δεδομένα των χρηστών.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τους γονείς, τα παιδιά κινδυνεύουν επειδή οι πληροφορίες για τη διεύθυνση του σχολείου, της κατοικίας τους και των χώρων που επισκέπτονται πιο συχνά είναι διαθέσιμες σε κάθε χρήστη του Διαδικτύου.