0Διατύπωσε στη «Φωνή της Ρωσίας» την άποψη ότι η Expo Νεολαίας θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα της νεολαίας του κόσμου - την πόλη που θα καθορίσει μια διεθνής επιτροπή. Η Youth Expo θα μπορούσε να συζητήσει το ρόλο και τη θέση του ανθρώπου στο παγκόσμιο οικοσύστημα, να εξετάσει το πρόβλημα της ασφάλειας των τροφίμων, των σύγχρονων οικονομικών και εκπαιδευτικών συστημάτων.