«Στις 9 Ιουνίου η αστυνομία έλαβε γνώση 13 πληροφοριών σχετικά με την ύπαρξη ύποπτων αντικειμένων. Σε όλες τις υποδειχθείσες διευθύνσεις έγιναν έλεγχοι με χρησιμοποίηση ειδικών υπηρεσιακών σκύλων. Δεν βρέθηκαν εκρηκτικές συσκευές ή υλικό», - είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.