Σχεδόν αμέσως μετά το κλείσιμο των καλπών 9 από τα 23 καντόνια της Ελβετίας ενέκριναν τις σχετικές τροποποιήσεις στη νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, ως πρόσφυγες πλέον δε θα θεωρούνται οι λιποτάκτες και οι αντιρρησίες συνείδησης της στρατιωτικής θητείας. Όσοι θελήσουν να λάβουν το καθεστώς του πρόσφυγα στην Ελβετία, πλέον δε θα μπορούν να υποβάλλουν τα σχετικά αιτήματα μέσω των ελβετικών πρεσβειών σε άλλες χώρες.

0Ο αριθμός των αιτήσεων για τη λήψη του καθεστώτος του πρόσφυγα στην Ελβετία έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 ετών.