Το πρόγραμμα επιτρέπει την αναπαράσταση τόσο ενός απλού σεισμογραφήματος, όσο και το διαχωρισμό του σε ξεχωριστά κύματα, που παράγονται από συγκεκριμένα γεωλογικά στοιχεία.

0Η μέθοδος, που αναπτύχθηκε από τους επιστήμονες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση και την άντληση των πόρων υδρογονανθράκων. Η υψηλή ακρίβεια αυτής της μεθόδου επιβεβαιώθηκε στα πλαίσια του διεθνούς προγράμματος BENCHIE, στο οποίο συμμετείχαν η Γαλλία, η Νορβηγία και η Ρωσία.