Σύμφωνα με τον Κλέπερ, η δημοσίευση στη Washington Post και Guardian, σχετική με τα προγράμματα συλλογής πληροφοριών για πρόσωπα-ιδιώτες στο διαδίκτυο και με τη βοήθεια των τηλεφωνικών εταιρειών, προκάλεσε στην υπηρεσία πληροφοριών μια τεράστια ζημιά. Επίσης ο Κλέπερ δήλωσε ότι θα απαιτήσει να πραγματοποιηθεί μια ποινική έρευνα σχετικά με το γεγονός της διαρροής πληροφοριών.

Νωρίτερα, υπέρ της προστασίας των μυστικών προγραμμάτων των μυστικών υπηρεσιών σχετικά με τη συλλογή πληροφοριών για τα πρόσωπα-ιδιώτες, μίλησε επίσης και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος δήλωσε ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας.