Οι αγώνες με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 8000 ανθρώπων θα γίνουν σε 40 αθλητικές εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιάδας και σε 3 μη αθλητικές. Έχουν δοκιμαστεί περισσότερες από 170 διαφορετικές υπηρεσίες.

Εκτός από αυτό, οι Ρώσοι ειδικοί ισχυρίζονται πως το στάδιο «Καζάν Αρένα» που χτίστηκε ειδικά για την Πανεπιστημιάδα 2013, είναι το πιο ασφαλές στον κόσμο, αφού οι απαιτήσεις για την ασφάλεια κατά την κατασκευή αυτής της αθλητικής εγκατάστασης ήταν πολύ σκληρές.