Υπήρξε μια κοινή γνώμη για την αναγκαιότητα ενός άμεσου τερματισμού της οποιασδήποτε βίας στη Συρία και η διευκόλυνση της «αναζήτησης μιας ειρηνικής λύσης της κρίσης σε αυτή τη χώρα από τους ίδιους τους Σύρους χωρίς προϋποθέσεις αυστηρά σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Γενεύης της «Ομάδας δράσης» με ημερ. 30 Ιουνίου 2012».