Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαφωνεί με τη δήλωση του ΔΝΤ ότι η Ελλάδα έπρεπε να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση νωρίτερα από το Μάιο του 2012, όταν ήδη στην πράξη αυτή είχε οριστικοποιηθεί.

Η Ευρωπαϊκή 'Ενωση χαρακτήρισε ως μεγάλη νίκη το γεγονός ότι η Ελλάδα παρέμεινε μέλος της Ευρωζώνης, ανεξάρτητα από τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί η έξοδος από αυτή.