«Είδαμε τις πληροφορίες των ΜΜΕ, αλλά δεν σκοπεύουμε να σχολιάσουμε το έργο των υπηρεσιών πληροφοριών», - είπε η Λάινεζ.