Μετά τον ανεφοδιασμό και την απογείωσή του στο αεροδρόμιο του Κρασνογιάρσκ, στο πιλοτήριο τέθηκε σε λειτουργία ο αισθητήρας δείχνοντας τη «βλάβη στον κινητήρα».

Η αναγκαστική προσγείωση έγινε με επιτυχία.