0«Με τους Ρώσους συμφωνήσαμε να ανταλλάσσουμε πληροφορίες για αυτό το θέμα και σκοπεύουμε να το συνεχίσουμε», - δήλωσε η Πσάκι.