Επίσης εξέφρασε την άποψη ότι η αδιάλειπτη παροχή ρωσικού φυσικού αερίου συνέβαλε στο ξεπέρασμα των συνεπειών της πλημμύρας.