Όπως ανέφερε στη Φωνή της Ρωσίας ο κυβερνήτης της περιφέρειας Γιεβγκένι Κουιβάσεφ, η μεγάλη εμπειρία στη διεξαγωγή μεγάλων διεθνών εκθέσεων και η ραγδαία ανάπτυξη του τουρισμού θα επιτρέψουν στο Αικατερινμπούργκ να φιλοξενήσει στη διάρκεια της Expo 2020 έως 30 εκατ. επισκέπτες.

0Εν τω μεταξύ, η ενεργός συμμετοχή στις εργασίες στην έκθεση φοιτητών περισσότερων από 40 ανώτατων ιδρυμάτων της πόλης, που προσφέρουν ποιοτικά προγράμματα εκμάθησης των περισσότερων ξένων γλωσσών, εγγυάται, ότι οι ξένοι επισκέπτες της έκθεσης δε θα συναντήσουν γλωσσικά προβλήματα.