«Ήδη το Δεκέμβριο του 2011 ένας σύγχρονος σταθμός ραντάρ – ο Voronez-M τέθηκε σε υπηρεσία στην περιφέρεια Λένινγκραντ, - είπε ο Πούτιν. – Τώρα είναι η σειρά του νέου σταθμού Voronez-DM στο Αρμαβίρ. Συνολικά, μέχρι το 2018 θα τεθούν σε λειτουργία άλλοι 7 παρόμοιοι σταθμοί».