Κατά τη διάρκεια της μελέτης διαπιστώθηκε ότι το Archicebus achilles, ζύγιζε έως 30 γραμμάρια και είχε μήκος περίπου 7 εκατοστά. Οι επιστήμονες υποθέτουν ότι μετακινούταν με πηδήματα, χρησιμοποιώντας και τα τέσσερα άκρα. Τα μικρά μάτια του ζώου είναι χαρακτηριστικά για πλάσματα με ημερήσιο τρόπο ζωής. Κατά πάσα πιθανότητα τρεφόταν με έντομα.