«'Ολοι οι εξωτερικοί παίκτες πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν πρόσκληση για τη Διάσκεψη -είπε. Σήμερα, ορισμένοι από τους εταίρους μας διαφωνούν με τη συμμετοχή του Ιράν». «Θα επιμείνουμε στη συμμετοχή του Ιράν», υπογράμμισε ο Υπυργός, συμπληρώνοντας ότι οι σχετικές με την πρόσκληση του Ιράν αντιρρήσεις αποτελούν σφάλμα.