Κατεβάστε ηχητικό αρχείο - Download

Ο αεριαγωγός OPAL είναι η χερσαία συνέχεια του «Βόρειου ρεύματος» (Nord Stream), μέσω του οποίου το ρωσικό φυσικό αέριο διοχετεύεται προς τη Δυτική Ευρώπη, μέσω του βυθού της Βαλτικής Θάλασσας. Ο αγωγός OPAL περνά στο έδαφος της Γερμανίας και είναι ικανός να παρέχει στους καταναλωτές του 36 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως. Το πρόβλημα όμως είναι ότι οι ευρωπαϊκές Αρχές απαιτούν να παραχωρεί πάνω από το ήμισυ αυτής της δυναμικότητας σε τρίτους που δεν έχουν καμιά σχέση με το «Βόρειο ρεύμα». Σήμερα τέτοια τρίτα πρόσωπα απλώς δεν υπάρχουν, αλλά, κατά τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αυτό τον τρόπο υποστηρίζεται δήθεν ο ανταγωνισμός στην αγορά φυσικού αερίου. Ως αποτέλεσμα, η παραγωγική ικανότητα του «Βόρειου ρεύματος» δεν χρησιμοποιείται πλήρως και αναβάλλεται η αντιστάθμιση του κόστους του για την οποία, εξάλλου, ενδιαφέρονται και οι δυτικές εταιρείες –εταίροι της Γκαζπρόμ. Σχολιάζει τη διαμορφωμένη κατάσταση ο επικεφαλής του τμήματος αναλυτικών ερευνών της εταιρείας Univer Capital Ντμίτρι Αλεξάντροφ:

- Η Γκαζπρόμ δεν έχει εγγυήσεις γιά όλες τις ποσότητες φυσικού αερίου που μπορεί ήδη σήμερα να μεταφέρει (μέσω του «Βόρειου ρεύματος»). Γιατί όταν το αέριο διοχετεύεται μέσω του εδάφους της Γερμανίας, η Γκαζπρόμ θα πρέπει να δώσει ένα μέρος της δυναμικότητάς της στους αγωγούς διανομής σε πιθανές ανεξάρτητες συμβαλλόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες θα θελήσουν να διοχετεύουν εκεί το δικό τους φυσικό αέριο. Οι ποσοστώσεις αυτές θα πρέπει να είναι διαθέσιμες συνέχεια;. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βγάλει τώρα τον αγωγό OPAL από το Τρίτο Πακέτο Ενέργειας, αυτό θα επιτρέψει να γεμίσει όλος αυτός ο σωλήνας με το αέριο της Γκαζπρόμ, αυξάνοντας τις ποσότητες του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, κάτι που ανταποκρίνεται στα συμφέροντα των Ευρωπαίων καταναλωτών.

Σήμερα η Γκαζπρόμ υπολογίζει να πάρει όλο τον αγωγό OPAL στη διάθεσή του εντός του τρέχοντος έτους. Σε σχέση με αυτό ο Ντμίτρι Αλεξάντροφ από την εταιρεία Univer Capital είπε:

- Η Γκαζπρόμ έχει κάνει ήδη τις βασικές της ενέργειές, οι οποίες ακριβώς έχουν οδηγήσει στο ότι σήμερα η θέση των Ευρωπαίων διαχειριστών γίνεται πιο ήπια. Το κύριο ήταν να δείξει εκείνο το αρνητικό αποτέλεσμα που προέρχεται από τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα το κατάλαβε αυτό και δίνει άδεια. Εκτός απ’ αυτό, πρέπει να παρθεί υπόψη ακόμα και το γεγονός ότι έχει τεθεί σε λειτουργία ο αγωγός της Τσεχίας Gazelle, όπου μπορεί να διοχετεύεται φυσικό αέριο από τον OPAL και με αυτό τον τρόπο όλες οι ποσότητες αερίου από το «Βόρειο ρεύμα» που μπορεί να διοχετεύσει ο αγωγός OPAL, θα μπορούν να σταλούν, για να πούμε συμβατικά, σε οποιοδήποτε σημείο της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο αγωγός OPAL μπορεί να αποσυρθεί από την ισχύ του Τρίτου Πακέτου Ενέργειας για 22 χρόνια. Τι απόφαση θα παρθεί τελικά; Αυτό θα γίνει γνωστό στις 10 Ιουνίου, κατά τη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας, που ασχολείται με τα ζητήματα της λειτουργίας του OPAL.