«Λάβαμε δείγματα από τη Συρία, τα οποία μας έδωσαν θετικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια των δοκιμών στο σαρίν. Η ροή της ολοένα και αυξανόμενης, προς το παρόν αποσπασματικής, μα θετικής πληροφόρησης, αποδεικνύει πως το καθεστώς του Μπασάρ Άσαντ χρησιμοποίησε και συνεχίζει να χρησιμοποιεί χημικά όπλα στη Συρία», - είπε ο εκπρόσωπος του Φόρειν Όφις.