«Το λογισμικό για τα γυαλιά Glass, αναφέρεται στους Κανόνες για τους προγραμματιστές, δεν πρέπει να περιέχει γυμνό, απεικόνιση σεξουαλικών πράξεων είτε υλικών που φέρουν σεξουαλικό χαρακτήρα».

Εκτός από σεξουαλικό περιεχόμενο, απαγορεύεται να δημιουργείται λογισμικό για τα γυαλιά, το οποίο θα περιέχει προπαγάνδα της βίας είτε εκφοβισμού, το οποίο θα υποκινεί σε μίσος είτε το οποίο θα διαφημίζει τα τυχερά παιχνίδια.

Η παραβίαση των κανόνων μπορεί να οδηγήσει στη διαγραφή του προγράμματος και την απαγόρευση για την περαιτέρω δημοσίευση των προγραμμάτων, όπως επίσης και σε κλείδωμα του λογαριασμού του δημιουργού της.