Η χρήση των σαρωτών ήταν δυνατή και στις προηγούμενες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος, όμως τους οδηγούς και το λογισμικό για τις συσκευές παρείχαν τρίτες εταιρείες. Το Windows 8.1 θα αναγνωρίζει τους σαρωτές χωρίς την ύπαρξη επιπρόσθετων προγραμμάτων.

Ο χρήστης θα μπορεί να συνδέσει το δακτυλικό αποτύπωμα με το λογαριασμό του στη Microsoft. Αυτό θα του επιτρέπει να μπαίνει μέσα στο σύστημα, να ταυτοποιείται σε προγράμματα είτε να επιβεβαιώνει τις αγορές προγραμμάτων, βάζοντας το δάκτυλο στον σαρωτή. Επιπλέον, με το δακτυλικό αποτύπωμα θα μπορούν να προστατευτούν οι προσωπικοί φάκελοι.