Ο νόμος θεσπίστηκε το 1999, στο πλαίσιο της αποτροπής της διάδοσης της νόσου «των τρελών αγελάδων» (σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας). Με την κατάργηση του νόμου, ο σχετικός όρος παύει να αναφέρεται στη νομοθεσία και κατ΄επέκταση δεν μπορεί να συγκαταλέγεται στη γλώσσα.

Παρά το γεγονός ότι η -αποτελούμενη από 63 γράμματα- λέξη ήταν επίσημα αποδεκτή από τους γλωσσολόγους, δεν συμπεριλήφθηκε στα χρηστικά λεξικά. Για τη συμπερίληψη μιας λέξης σε λεξικό απαιτείται μια ορισμένη συχνότητα χρήσης της.

Προς το παρόν, η μεγαλύτερη λέξη στα λεξικά είναι η -αποτελούμενη από 36 γράμματα- «Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung» που μεταφράζεται ως «υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων».