0«Είναι φανερό ότι ο διάλογος για την ενέργεια μπορεί να προχωρήσει με επιτυχία μόνο στην περίπτωση που θα ληφθούν υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα και θα εξασφαλιστεί η προβλεψιμότητα της εμπορικής δραστηριότητας».